Salona-Var > IZRADA NOVE UŽETNICE S AUTOMATSKIM NAVARIVANJEM