Salona-Var > Metalizacija propelernog vratila aluminijskom broncom