SALONA VAR > Zavarivanje puknuća na rotoru turbine reverzibilne hidroelektrane Obrovac-3