SALONA VAR > O Nama

Kompletna rješenja za održavanje industrijskih postrojenja

SALONA VAR d.o.o. privatna je obiteljska tvrtka koja nudi kompletna rješenja za održavanje i reparaturu industrijskih pogona u  različitim sektorima kao što su energetika, proizvodnja željeza i čelika, rudarstvo, proizvodnja građevinskih materijala, građevinarstvo, morske i riječne luke, poljoprivredna i prehrambena industrija te komunalna poduzeća.  U preko 25 godina postojanja isporučili smo više od 300 uspješnih velikih radova domaćim i stranim naručiteljima.

Tvrtka je započela s radom 1994. godine, a njeni stručnjaci imaju preko 40 godina iskustva u ovom području.

Aktivnosti tvrtke dijele se na dvije usko povezane kategorije:

1. Proizvodnja strojnih dijelova i metalnih konstrukcija – pužnice i pužni transporteri, kofice elevatora, grabilice, različiti dijelovi drobilica, razne vrste aluminijskih i čeličnih kontejnera i spremnika, čelične barže te druge aluminijske i čelične konstrukcije i dijelovi.

2. Održavanje i reparatura industrijskih pogona – širok spektar specijalnih proizvoda i tehnologija za zaštitu od habanja i erozije te regeneraciju i reparaturu oštećenih metalnih dijelova.

Naše radionice opremljene su najnovijim tehnologijama koje nam omogućuju izvođenje izuzetno zahtjevnih radova specijalnog reparaturnog zavarivanja, navarivanja, elektrometalizacije, strojne obrade i CNC rezanja. Posebno možemo istaknuti vrhunske uređaje za metalizaciju TAFA, CNC stroj za rezanje vodenim mlazom u 3D tehnologiji 6 x 3 m te CNC stroj za plazma i plinsko rezanje 2 x 9,5 m s contour cut tehnologijom.

Tijekom svog dugogodišnjeg postojanja, prolazili smo kroz stalan proces usavršavanja s kojim i dalje ponosno nastavljamo. Maksimalna posvećenost traženju najkvalitetnijih rješenja i preciznost u njihovoj izvedbi vodili su nas kroz inovativna rješenja i donijeli značajan ugled u Hrvatskoj i Europi. Zahvaljujući uspješnoj suradnji s najboljim europskim tvrtkama i institutima na području zavarivanja osigurali smo svojim proizvodima europske i međunarodne standarde i kvalitetu.

UPRAVLJANJE KVALITETOM

POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

SALONA-VAR d.o.o. uspostavio je, održava i kontinuirano poboljšava integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem te drugim prepoznatim normama na svim razinama poduzeća.

SALONA-VAR d.o.o. nositelj je slijedećih certifikata:

  • ISO 9001:2015        Sustav upravljanja kvalitetom
  • ISO 14001:2015      Sustav upravljanja okolišem
  • ISO 3834-2              Sustav osiguranja kvalitete zavarivačkih radova za proizvodnju                                                       čeličnih konstrukcija
  • EN 1090-2, EXC. 3  Sustav tvorničke kvalitete proizvodnje za proizvodnju čeličnih                                                         konstrukcija

Kvaliteta proizvoda

Maksimalno smo posvećeni traženju najkvalitetnijih rješenja i preciznosti u njihovoj izvedbi. Kroz suradnju s najboljim svjetskim tvrtkama i institutima usvajamo i primjenjujemo najnovija znanja i tehnologije te osigurajemo našim proizvodima najviše međunarodne norme i standarde kvalitete vezano za proizvodnju aluminijskih i čeličnih dijelova i konstrukcija.

Kontinuiranim ulaganjem u istraživanje i razvoj te stručno osposobljavanje zaposlenika SALONA-VAR d.o.o. osigurava izvrsnost i konkurentnost svojih proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu.

Odabiremo samo najkvalitetnije dobavljače dijelova, repromaterijala i usluga te sustavno kontroliramo njihovu kvalitetu.

Zadovoljstvo kupaca

Naša politika kvalitete usmjerena je na uključivanje svih zaposlenika u kontinuirani napor ka isporuci proizvoda i usluga, koje zadovoljavaju ili premašuju očekivanja naših kupaca. Odnos s kupcima gradimo na temelju međusobnog povjerenja i djelotvornog rješavanja problema, a sve povratne informacije sustavno obrađujemo te koristimo za poboljšanje procesa i sustava upravljanja.

Briga o zaposlenicima

Posvećeni smo brizi o našim zaposlenicima i njihovim obiteljima kroz stabilan rad i razvoj poduzeća. Aktivno provodimo zaštitu na radu kako bi osigurali njihovo zdravlje i sigurnost.

Kontinuirano motiviramo i stručno obrazujemo zaposlenike, kako bi se mogli nositi sa zahtjevima tržišta te razvijamo njihovu svijest o odgovornosti za kvalitetu konačnog proizvoda i udovoljavanju svim propisima.

Zaštita okoliša

Naša je obaveza štititi okoliš od utjecaja vlastitih djelatnosti na tlo, vodu, zrak, upravljati otpadom te spriječiti moguće ekološke rizike. Posvećeni smo kontinuiranom poboljšavanju sustava upravljanja okolišem primjenom najmodernijih tehnologija, koje omogućuju maksimalno smanjenje zagađivanja i udovoljavanje svim zakonskim i drugim propisima.

 

CERTIFIKAT EN 1090-2, EXC. 3    

EN-1090-2_EXC-3_2017

 

CERTIFIKAT ISO 3834-2 

ISO-3834-2_2017

 

CERTIFIKAT ISO 9001:2015 

ISO-9001_2015

 

CERTIFIKAT ISO 14001:2015

ISO-14001_2015

REFERENCE

NAGRADE I ZAHVALE

U skoro 25 godina našeg profesionalnog rada ustrajno smo se trudili pomicati granice naših tehničkih i tehnoloških mogućnosti kontinuiranim razvojem novih i inovativnih proizvoda i usluga. Na ovaj način nastojali smo doprinijeti razvoju naše struke, ali i cijele zajednice u kojoj djelujemo.

Velika nam je radost vidjeti da su naši brojni partneri i institucije prepoznali naša nastojanja te smo izuzetno ponosni na nagrade i zahvale koje su nam dodijelili.

 

 

 

 

ZNANSTVENI RADOVI

Uspješno i intenzivno surađujemo sa znanstveno-obrazovnim institucijama, posebno s Fakultetom elektronike, strojarstva i brodogradnje (FESB) iz Splita. U suradnji s njihovim znanstvenicima i profesorima sudjelovali smo u razvoju inovativnih tehnologija u području specijalnih zavarivanja te smo svoja dostignuća prezentirali na specijaliziranim međunarodnim skupovima.

IZVORNI ZNANSTVENI I PREGLEDNI RADOVI U CC ČASOPISIMA

Domazet, Željko; Krstulović-Opara, Lovre; Stupalo, Mladen.

Oštećenja i pukotine nastale uslijed zamora u cementnoj industriji, brodogradnji i hidroelektranama

// Inženjerska analiza kvara. 12 (2005), 5; 819-833 (članak, znanstveni).

Sažetak:

Unatoč brojnim i skupim istraživanjima u području zamora materijala, pukotine i kvarovi uzrokovani zamorom materijala javljaju se svaki dan u svim poljima ljudske djelatnosti. U radu su prikazana neka karakteristična oštećenja uzrokovana zamorom materijala u industriji i transportu. Ovdje su opisani zamorni kvar lateralne potpore glavnog motora  (broda za prijevoz rasutog tereta), zamorne pukotine velike nosive dizalice, zamorne pukotine s oštećenjima u velikom zupčaniku mlina za cement, i zamorna oštećenja reverzibilne turbine rotora. Potpuna analize štete (brojčana i / ili eksperimentalna evaluacija raspodjele naprezanja, fraktografija, procjena preostalog vijeka trajanja, itd.) Pokazali da su ove i mnoge druge pukotine i oštećenja uzrokovani pogreškama u dizajnu. Analiza je potvrdila mogućnost reparature pukotina i oštećenja, što je uspješno i učinjeno.


ZNANSTVENI RADOVI U ZBORNICIMA SKUPOVA S MEĐUNARODNOM RECENZIJOM

Domazet, Željko; Piršić, Tonči; Stupalo, Mladen.

Oštećenja uzrokovana zamorom i popravak zupčanika mlina za cement

// Zbornik radova 4. međunarodnog kongresa Hrvatskog društva za mehaniku / Franjo Matejiček (ur.). Bizovac, 2003. (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Sažetak:

Unatoč brojnim i skupim istraživanjima u području zamora materijala, pukotine i kvarovi uzrokovani zamorom materijala javljaju se svaki dan u svim poljima ljudske djelatnosti.  Zbog toga je posebna pažnja posvećena reparaturi pukotina uzrokovanih zamorom materijala kao i izbjegavanju nastajanja istih. Zamorne pukotine i oštećenja velikog kola zupčanika (promjera 6.8 m) mlina za cemnt su detaljno opisani i analizirani.  Nakon 20 godina trajanja veliko kolo zupčanika mlina za cement puklo je uslijed zamora.  Kada je cijeli mlin zaustavljen i pregledan pronađeno je još sedamnaest zamornih pukotina na filetima zuba. Provedena je kompletna analiza i reparaturna procedura te je svaki korak ukratko opisan.


Domazet, Željko; Krstulović-Opara, Lovre; Stupalo, Mladen.

Oštećenja i pukotine nastale uslijed zamora u cementnoj industriji, brodogradnji i hidroelektranama

// Prva međunarodna konferencija o inženjerskoj analizi kvara. 2004 / Branco, C.M. (ur.). Lisbon, Portugal : Elsevier Science, 2004. 1.08 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).

Sažetak:

Unatoč brojnim i skupim istraživanjima u području zamora materijala, pukotine i kvarovi uzrokovani zamorom materijala javljaju se svaki dan u svim poljima ljudske djelatnosti. U radu su prikazana neka karakteristična oštećenja uzrokovana zamorom materijala u industriji i transportu. Ovdje su opisani zamorni kvar lateralne potpore glavnog motora  (broda za prijevoz rasutog tereta), zamorne pukotine velike nosive dizalice, zamorne pukotine s oštećenjima u velikom zupčaniku mlina za cement, i zamorna oštećenja reverzibilne turbine rotora. Potpuna analize štete (brojčana i / ili eksperimentalna evaluacija raspodjele naprezanja, fraktografija, procjena preostalog vijeka trajanja, itd.) Pokazali da su ove i mnoge druge pukotine i oštećenja uzrokovani pogreškama u dizajnu. Analiza je potvrdila mogućnost reparature pukotina i oštećenja, što je uspješno i učinjeno.


SAŽECI U ZBORNICIMA SKUPOVA

Domazet, Željko; Krstulović-Opara, Lovre; Stupalo, Mladen.

Kvarovi uslijed zamora i popravak francis turbine reverzibilne hidroelektrane

// 21. simpozij Dunav-Adria o eksperimentalnim metodama u mehanici čvrstih materijala/ Jecić, Stjepan ; Semenski, Damir (ur.). Zagreb: STUDION HRG, 2004. 240-241 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, stručni).

Sažetak:

Francis turbina / crpka za reverzibilne hidroelektrane predstavlja poseban problem štp se tiče njenog dizajniranja, reparature i predviđanja životnog vijeka. Ekstremna opterećenja za vrijeme prebacivanja njenog korištenja s turbine na pumpni režim eksploatacije, uzrokuju oštećenja koja nisu uobičajena kod Francis turbina standardnih hidroelektrana. Popravak takvih oštećenja zahtijeva detekciju načina širenja loma, modifikaciju geometrije oštrice spoja, razvoj tehnologije zavarivanja i evaluaciju parametara zavarivanja pojedinog inženjerskog problema, odnosno turbine od 14,8 tona maksimalne snage 155 MW, 600 okretaja u minuti, i protok od 20,5 m3/min. Detekcija uzroka detekcije, kao i metoda popravka su opisani. Numerička simulacija omogućila je otkrivanje scenarija kvara, kao i odobrenje predložene metode za smanjenje parametara koncentracije naprezanja. Evaluacija parametara zavarivanja za leguru lijevanog CrNi, zajedno s termičkom obradom zavarenih spojeva također su opisani. Strategije, parametri i zaključci koji će biti prikazani u ovom radu, objašnjavamo neke važne aspekte hidroenergetske tehnologije i reparaturne strategije.

ZAPOŠLJAVANJE

Trajno smo otvoreni za zapošljavanje stručnog kadra. Ukoliko želite postati član našeg tima molimo Vas pošaljite nam Vaš životopis na email posao@salonavar.hr.

Otvorena radna mjesta:

TOKAR (m/f) s ili bez iskustva
Opis poslova: tokarski poslovi u proizvodnji strojne obrade metala
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme s mogućnošću zapošljavanja na neodređeno
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Molimo zainteresirane kandidate da u naslov emaila navedu „TOKAR (m/f)“.

- TOKAR (m/f) s ili bez iskustva

ZAVARIVAČ (m/f) s ili bez iskustva
Opis poslova: zavarivanje metalnih dijelova i konstrukcija
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme s mogućnošću zapošljavanja na neodređeno
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Molimo zainteresirane kandidate da u naslov emaila navedu „ZAVARIVAČ (m/f)“.

- ZAVARIVAČ (m/f) s ili bez iskustva
4-3.jpg

Kompletna rješenja za održavanje i reparaturu industrijskih dijelova

Proizvodnja aluminijskih i čeličnih dijelova i konstrukcija po narudžbi

Stručna znanja

Vrhunske tehnologije

Europski i svjetski standardi i kvaliteta

Suradnja sa znanstvenim i obrazovnim institucijama

Četrdeset godina iskustva

REFERENCE