SALONA VAR > Usluge

Trebate ponudu ili više informacija?

Kontaktirajte nas na broj +385 21 217 571 ili direktno uputite zahtjev za ponudu.

Zatražite Ponudu

HIDROELEKTRANE

Naši stručnjaci imaju preko 40 godina iskustva u održavanju i reparaturi hidroelektrana. Na našoj referentnoj listi nalaze se jedne od najvećih hidrocentrala u Hrvatskoj: HE Zakučac, HE Kraljevica i HE Obrovac.

Nudimo širok spektar usluga od održavanja i reparature kvarova i oštećenja do proizvodnje novih dijelova. Evo nekoliko primjera naših radova:

 1. zavarivanje, navarivanje i brušenje lopatica turbina
 2. reparatura rotora reverzibilne hidroelektrane
 3. reparatura Francis turbine
 4. metalizacija rukava i kućišta osovine elektro-motora
 5. metalizacije kućišta ležajeva na poklopcima i vratilima elektromotora
 6. izrada metalnih kofica elevatora za termoelektrane
 7. izrada aluminijska rešetka za HE Zakučac (HEP)
 8. zaštita od habanja u termoelektranama (cjevovodi od bazalta)

ZAVARIVANJE PUKNUĆA NA ROTORU TURBINE REVERZIBILNE HIDROELEKTRANE OBROVAC

Karakteristike turbine:

 • Masa: 14.8 t
 • Maksimalna snaga: 155 MW
 • Broj okretaja: 600 o/min
 • Protok: 20,5 m3/min
 • Materijal: X3CrNi 13,4

Francis turbina / crpka za reverzibilne hidroelektrane predstavlja poseban problem što se tiče njenog dizajniranja, reparature i predviđanja životnog vijeka. Ekstremna opterećenja za vrijeme prebacivanja njenog korištenja s turbine na pumpni režim eksploatacije uzrokuju oštećenja, koja nisu uobičajena kod Francis turbina standardnih hidroelektrana. Popravak takvih oštećenja zahtijeva detekciju načina širenja loma, modifikaciju geometrije oštrice spoja, razvoj tehnologije zavarivanja i evaluaciju parametara zavarivanja pojedinog inženjerskog problema. Detekcija uzroka puknuća kao i metoda popravka opisani su U članku koji smo objavili zajedno s profesorima Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu:

Domazet, Željko; Krstulović-Opara, Lovre; Stupalo, Mladen.

Kvarovi uslijed zamora i popravak francis turbine reverzibilne hidroelektrane // 21. simpozij Dunav-Adria o eksperimentalnim metodama u mehanici čvrstih materijala/ Jecić, Stjepan ; Semenski, Damir (ur.). Zagreb: STUDION HRG, 2004. 240-241 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, stručni).

Numerička simulacija omogućila je otkrivanje scenarija kvara, kao i odobrenje predložene metode za smanjenje parametara koncentracije naprezanja. Provedena je evaluacija parametara zavarivanja za leguru lijevanog CrNi, zajedno s termičkom obradom zavarenih spojeva. Kroz strategije, parametre i zaključke objasnili smo neke važne aspekte hidroenergetske tehnologije i reparaturne strategije.

Potpuna analize štete (brojčana i / ili eksperimentalna evaluacija raspodjele naprezanja, fraktografija, procjena preostalog vijeka trajanja, itd.) pokazali da su ove i mnoge druge pukotine i oštećenja uzrokovani pogreškama u dizajnu. Analiza je potvrdila mogućnost reparature pukotina i oštećenja, što je uspješno i učinjeno.

Reparatura turbine izvršena je 2004. godine i još uvijek besprijekorno radi.

Zavarivanje puknuća na rotoru turbine reverzibilne hidroelektrane Obrovac-3

Kontinuirano ulažemo u razvoj pa tako već dvadeset godina usko i uspješno surađujemo s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu s čijim smo znanstvenicima objavili nekoliko znanstvenih radova iz ovog područja te ih predstavili na specijaliziranim međunarodnim skupovima:

 1. Domazet, Željko; Krstulović-Opara, Lovre; Stupalo, Mladen.
  Oštećenja uslijed zamora i reparatura francis turbine reverzibilne hidroelektrane // 21. simpozij Dunav-Adria o eksperimentalnim metodama kod mehanike čvrstih materijala / Jecić, Stjepan; Semenski, Damir (ur.). Zagreb: STUDION HRG, 2004. 240-241 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, stručni).
 1. Domazet, Željko; Krstulović-Opara, Lovre; Stupalo, Mladen.
  Oštećenja i pukotine nastale uslijed zamora u cementnoj industriji, brodogradnji i hidroelektranama. // Inženjerska analiza kvara. 12 (2005), 5; 819-833 (članak, znanstveni).